1397/10/23

تست های کنکوری درک مطلب زبان انگلیسی (3) دوازدهم | درس 2

زبان انگلیسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: Lesson 2: Look it Up
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/23
  

Besides listing goals, the company has ............... a handbook to explain rules and procedures.