1396/7/17

آزمون تستی زبان انگلیسی پایه دهم کلیه رشته ها | Lesson 2: Wonders of Creation

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی دی
شامل مباحث: Lesson 2: Wonders of Creation
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 مهر 96
  

Milk and blood are two wonderful ……… .