1396/7/17

آزمون تستی زبان انگلیسی پایه دهم کلیه رشته ها | Lesson 2: Wonders of Creation

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: Lesson 2: Wonders of Creation
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

Her little sister speaks as …………… as her father in public.