آزمون آزمایشی جمع بندی شیمی دوازدهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته های تجربی و ریاضی

شیمی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/3/30
  

کدام شکل نشان دهنده تفریق مقابل است؟

$\frac{4}{6}-\frac{3}{6}=$