1395/8/11

آزمون تستی فصل 2 ریاضی نهم | درس اول: عددهای گویا

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: عددهای گویا
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

صورت کسرهای ساده نشدنی زیر عدد طبیعی می‌باشد. چندتا از آنها نمایش اعشاری متناوب دارد؟

$\frac{d}{210}$ و $\frac{m}{400}$ و $\frac{f}{750}$ و $\frac{e}{250}$ و $\frac{a}{180}$