1395/8/11

آزمون تستی فصل 2 ریاضی نهم | درس اول: عددهای گویا

ریاضی نهم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث: درس 1: عددهای گویا
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 آبان 95
  

کدام یک از عددهای زیر دارای ارقام اعشاری بی‌شمار و دارای دوره تناوب است؟