1396/4/17

آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان‌ کردستان سال تحصیلی 97-1396

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: ماهانه خرداد
  تعداد سوالات: 100
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

از چه تعداد از موارد نامبرده میتوان در صنایع بهداشتی و دارویی استفاده کرد؟

"باکتری ها_ آغازیان_ قارچ ها