1397/6/9

آزمون تستی درس 13 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | کوچک های بزرگ

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 13: کوچک‌های بزرگ!
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حدیث«هرگز آب را اسراف نکنید هرچند در کنار نهر جاری باشد» از چندمین معصوم(ع) است؟