1397/5/6

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 6-2 ترکیب مقاومت‌ها

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-6 ترکیب مقاومت‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مدار شکل مقابل اگر کلید K به نقطه A یا B وصل شود آمپرسنج A، یک اندازهٔ ثابت را نشان می‌دهد. مقاومت X چند اهم است؟