{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/12/5

آزمون مجازی ریاضی (3) دوازدهم تجربی | فصل 5: کاربرد مشتق (سری 2)

ریاضی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 5: کاربرد مشتق
درس 1: اکسترمم‌های تابع
درس 2: بهینه سازی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 80 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 5 اسفند 1399
  

مثلث $OAB$ مطابق شکل در داخل منحنی $y=\sqrt{2-{{x}^{2}}}$ محاط شده است، به گونه‌ای که یک رأس آن روی مبدأ مختصات و 2 رأس دیگر آن روی منحنی قرار دارد. اگر مساحت قسمت هاشور خورده در شکل کمترین مقدار ممکن باشد، اندازهٔ میانهٔ وارد بر ضلع $AB$ کدام است؟

تعداد تست: 1299
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان