آزمون آزمایشی جمع بندی دین و زندگی (2) یازدهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی

فرهنگ و معارف اسلامی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در رأس دوازده خدای یونانیان که در کوه المپ جای داشتند، کدام خدا قرار داشت؟