{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/25

آزمون تستی آنلاین ریاضی پایه‌ی پنجم دبستان | جمع و تفریق عددهای مرکب

دبستان پنجم ریاضی مهر
شامل مباحث: درس 3: جمع و تفریق عددهای مرکب
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی آنلاین ریاضی پایه‌ی پنجم دبستان | جمع و تفریق عددهای مرکب
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 25 مهر 1401
  

2700 گرم برابر است با ........