1395/8/26

آزمون تستی درس 4 علوم تجربی پنجم دبستان | برگی از تاریخ زمین

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 4: برگی از تاریخ زمین
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شرایط مشابه از بدن کدام یک فسیل بهتری تشکیل می شود؟