{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1397/05/20

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل دوم: هندسه (درس 2: استدلال و قضیۀ تالس)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) آبان
شامل مباحث:
فصل 2: هندسه
درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل دوم: هندسه (درس 2: استدلال و قضیۀ تالس)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 مرداد 1397
  

در مثلث $(BA=BC)\,\,ABC$ نقطهٔ D پای نیمساز داخلی زاویهٔ‌ B بر روی ضلع $AC$ است. از نقطهٔ‌D دو خط موازی اضلاع مثلث رسم شده است. اگر مساحت متوازی‌الاضلاع حاصل 12 واحد مربع باشد، مساحت مثلث ABC کدام است؟