1395/6/27

آزمون تستی درس 2 فارسی هفتم | چشمۀ معرفت

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: چشمۀ معرفت
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه «آرایه‌ی تشخیص» وجود ندارد ؟