1396/5/29

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان | تقارن محوری

ریاضی پنجم دبستان بهمن
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 29 مرداد 96
  

شکل زیر چند محور تقارن دارد؟