{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جامعه شناسی (3) 1399/02/27

آزمون آنلاین تستی درس 1 جامعه شناسی دوازدهم | مبحث ذخیره دانشی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی جامعه شناسی (3) مهر
شامل مباحث: درس 1: ذخیرۀ دانشی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین تستی درس 1 جامعه شناسی دوازدهم | مبحث ذخیره دانشی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 27 اردیبهشت 1399
  

@@به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:@@

چرا آگاهی و دانش‌های موجود در کنش‌های روزمره مانند راه رفتن، حرف زدن و... از نظر ما پنهان است؟