1397/9/30

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی انگلیسی دوازدهم |‌ درس 1 (نمونه A)

زبان انگلیسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: Lesson 1: Sense of Appreciation
  تعداد سوالات: 26
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

For me, going to college is just a means to……., a way to get better gob.