{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1400/12/14

آزمون فصل 8 (تولید مثل نهان دانگان) زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) اسفند
شامل مباحث: فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان
  تعداد سوالات: 49
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون فصل 8 (تولید مثل نهان دانگان)  زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 14 اسفند 1400
  

در شرایط طبیعی، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« به منظور تشکیل یاخته‌ای واجد سه مجموعۀ کروموزوم در کیسۀ رویانی گیاه لوبیا، ....................... محتمل است. »