1395/12/14

آزمون تستی درس 10 فارسی پنجم دبستان | نام نیکو

فارسی و نگارش پنجم دبستان بهمن
شامل مباحث: درس 10: نامِ نیکو
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 اسفند 95
  

در کدام گزینه املای واژه‌ها درست است؟