{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1397/04/3

آزمون تستی فارسی و نگارش پایه‌ی دوم دبستان | درس 10: هنرمند

دبستان دوم فارسی بهمن
شامل مباحث: درس 10: هنرمند
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فارسی و نگارش پایه‌ی دوم دبستان | درس 10: هنرمند
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 3 تیر 1397
  

معنی کلمه‌ی «باهنر» کدام است؟