1397/11/19

تست کنکور سراسری فصل 4 شیمی (3) دوازدهم | کاهش آلودگی هوا و انرژی فعال سازی واکنش ها

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 1-4) کاهش آلودگی هوا و انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها (ص 89 تا 100)
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در صورتی‌که در شهری، $1,000,000$ خودرو وجود داشته باشد و هر خودرو سالیانه به طور میانگین $10,000$ کیلومتر مسافت را طی کند، با توجه به جدول زیر: استفاده از مبدل کاتالیستی به تقریب سبب کاهش چند درصدی جرم کل آلاینده‌ها شده و مقدار آلاینده‌ها پس از به کار بردن مبدل کاتالیستی در یک سال، چند تن خواهد بود؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)