1397/9/13

تست کنکور فصل 2 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 1: معادله و مسائل توصیفی

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 1: معادله درجه دوم
درس 1: معادله و مسائل توصیفی
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در یک قلک، تعداد سکه‌های پنج تومانی 2 برابر سکه‌های 10 تومانی و $\frac{4}{3}$ برابر سکه‌های  25 تومانی است. اگر پول داخل قلک 460 تومان باشد، چند سکه داخل قلک است؟