1395/10/7

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 2: نماد علمی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: درس 2: نماد علمی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام عدد از بقيه بزرگ‌تر است؟