1395/10/8

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی ششم دبستان | تقارن مرکزی، تقارن محوری و دوران

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و مختصات
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مختصات رأس های ذوزنقه ای به صورت $\left[ \begin{matrix}   0 \\   1  \\ \end{matrix} \right]$ = آ ، $\left[ \begin{matrix}   2 \\   3  \\ \end{matrix} \right]$ = ب، $\left[ \begin{matrix}   4 \\   3  \\ \end{matrix} \right]$ = پ و $\left[ \begin{matrix}   6 \\  1  \\ \end{matrix} \right]$ = ت، است. اندازۀ زاویۀ «ب» چند درجه است؟