1395/10/8

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی ششم دبستان | تقارن مرکزی، تقارن محوری و دوران

ریاضی ششم دبستان بهمن
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و مختصات
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شکل (الف) با دو دوران متوالی هم مرکز با زاویه‌های 50 درجه و 130 درجه به شکل (ب) تبدیل شده است. با کدام یک از تبدیل‌های زیر شکل (الف) به (ب) تبدیل نمی‌شود؟