1395/10/8

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی ششم دبستان | تقارن مرکزی، تقارن محوری و دوران

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و مختصات
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

قرینه‌‌ی نقطه‌ای به مختصات $\left[ \begin{matrix} 2 \\4\\ \end{matrix} \right]$ نسبت به خطی موازی با محور افقی که عرض آن برابر 3 می‌باشد، کدام نقطه است؟