1395/7/16

آزمون تستی درس سوم فارسی ششم دبستان | هوشیاری

فارسی و نگارش ششم دبستان آبان
شامل مباحث: درس 3: هوشیاری
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 مهر 95
  

معنی واژه های «مَرکَب - مالامال - مجال» به ترتیب کدام است؟