1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 ریاضی دهم | درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله
درس 4: دنباله‌های حسابی و هندسی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

اعداد b و 9 و $3\sqrt3$ و $3^a $ جملات متوالی يک دنباله‌ی هندسی هستند. واسطه‌ی هندسی بين دو عدد $a\sqrt3، b$  كدام است؟