{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هندسه (3) 1397/12/14

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 2: ضرب خارجی بردارها

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی هندسه (3) اردیبهشت
شامل مباحث: درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 2: ضرب خارجی بردارها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 14 اسفند 1397
  

سه بردار $\vec a = 2\vec i + 3\vec j - \vec k$ و $\vec b = \vec i + \vec k$ و $\vec c = (0,2,1)$ را در نظر بگیرید:

الف) طول بردار $2\vec b - \vec c$ را به دست آورید.

ب) مساحت متوازی الاضلاع که روی دو بردار $\vec a$ و $\vec b + \vec c$ ایجاد می‌شود را به دست آورید.