1398/12/22

سوالات آمادگی المپیاد زیست شناسی هشتم | فصل های 5 و 6 کتاب علوم

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 5: حس و حرکت
فصل 6: تنظیم هورمونی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/22
  

کدام مورد در خصوص گیرنده های نوری چشم نادرست است؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد