1397/8/28

آزمون تستی فصل اول زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 1 تا 3

زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
گفتار 1: نوکلئیک اسیدها
گفتار 2: همانند سازی دِنا
گفتار 3: پروتئین‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/28
  

تفاوت طرح حفاظتی با غیرحفاظتی برای تولید مولکول DNA به هنگام همانندسازی در چیست؟