1395/9/17

آزمون تستی زبان انگلیسی پایه دهم کلیه رشته ها | Lesson 1: Saving Nature

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث: Lesson 1: Saving Nature
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 آذر 95
  

Mom was smiling ….........…… at me, waiting for my answer. I never forget her beautiful smiles.