1395/7/4

آزمون تستی درس اول علوم تجربی ششم دبستان | زنگ علوم

علوم تجربی ششم دبستان مهر
شامل مباحث: درس 1: زنگ علوم
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 4 مهر 95
  

دانش آموزان برای بررسی اثر رنگبری  آب اکسیژنه روی محلول پتاسیم پرمنگنات باید کدام عامل را تغییر دهند؟