1395/7/4

آزمون تستی درس اول علوم تجربی ششم دبستان | زنگ علوم

شامل مباحث

درس اول: زنگ علوم

تعداد سوالات

10

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 200 تومان