1395/7/4

آزمون تستی درس اول علوم تجربی ششم دبستان | زنگ علوم

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 1: زنگ علوم
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تخم مرغ در یک لیوان آب فرو می‌رود، اما اگر آب مقداری شور شود، دیگر تخم مرغ در آن غوطه‌ور می‌شود. می‌خواهیم بدانیم به ازای چه مقدار از شوری آب، تخم مرغ، غوطه‌ور می‌شود. برای این منظور ................. را ثابت نگه می‌داریم و ............... را کم‌کم افزایش می‌دهیم.