{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1399/10/4

آزمون زیست شناسی یازدهم | نوبت اول: فصل 1 تا 4

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) آذر
شامل مباحث:
فصل 1: تنظیم عصبی
فصل 2: حواس
فصل 3: دستگاه حرکتی
فصل 4: تنظیم شیمیایی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون زیست شناسی یازدهم | نوبت اول: فصل 1 تا 4
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 4 دی 1399
  

کدام گزینه در ارتباط با هورمون‌های تولیدی در مغز که در بازجذب آب نقش دارند، درست است؟