پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #سوالات_کنکور

1399/10/4

آزمون زیست شناسی یازدهم | نوبت اول: فصل 1 تا 4

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: تنظیم عصبی
فصل 2: حواس
فصل 3: دستگاه حرکتی
فصل 4: تنظیم شیمیایی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد به کنار هم ماندن استخوان ران و درشت نی کمک می‌کند؟

الف) غضروف مفصلی
ب) کپسول مفصلی
ج) رباط
د) زردپی
ه) ماهیچهٔ سه سر