1397/7/8

آزمون تستی درس 13 علوم تجربی چهارم دبستان | زیستگاه

علوم تجربی چهارم دبستان
شامل مباحث: درس 13: زیستگاه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ساخت کارخانه، معدن، شهر و مزرعه چه اثری بر زیستگاه‌ها دارد؟