1396/5/30

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان | تقارن مرکزی

ریاضی پنجم دبستان بهمن
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 مرداد 96
  

شکل زیر چند محور تقارن دارد؟