1397/7/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری درس ششم فارسی (3) دوازدهم | درس 1: شکر نعمت

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: شکرِ نعمت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومی بيشتری دارد؟

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز     /     كان سوخته را جان شد و آواز نيامد