1396/10/1

سوالات تستی فارسی کلاس هفتم (آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی و امتحان نوبت اول) | فصل دوم: شکفتن

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 2: شکفتن
درس 3: نسل آینده ساز
درس 4: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام عبارت آرایه تشبیه استفاده نشده است؟