1396/10/1

سوالات تستی فارسی کلاس هفتم (آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی و امتحان نوبت اول) | فصل دوم: شکفتن

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث:
فصل 2: شکفتن
درس 3: نسل آینده ساز
درس 4: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر موضوع نوشته شما "روستا"باشد عبارت زیر، کدام بخش یا ایستگاه نوشته را نشان می دهد.                                                      

« آبادانی ایران، به همین تلاش و کوشش کارگران و کشاورزان روستایی است و خرمی و سرسبزی دشت و طبیعت روستاها وابسته به همین کوشندگی است.»