1399/12/19

آزمون تستی پودمان 1 تا 3 حقوق و دستمزد یازدهم رشته حسابداری

حسابداری حقوق و دستمزد یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی حسابداری (خدمات) بهمن
شامل مباحث:
فصل 1: کنترل ساعت کارکرد پرسنل
فصل 2: محاسبه حقوق و دستمزد
فصل 3: تهیه جداول بیمه و مالیات
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 19 اسفند 99
  

کدام یک از جملات زیر صحیح نیست ؟