1395/10/8

آزمون آنلاین درس 7 مطالعات اجتماعی نهم | جمعیت جهان

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 7: جمعیت جهان
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل