{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1401/12/3

آزمون فیزیک دوازدهم | فصل 4: برهم کنش‌های موج

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: برهم کنش‌های موج
قسمت 1: بازتاب موج
قسمت 2: شکست موج
قسمت 3: پراش موج
قسمت 4: تداخل امواج
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون فیزیک دوازدهم | فصل 4: برهم کنش‌های موج
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 3 اسفند 1401
  

نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.