1395/7/16

آزمون تستی فصل دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان | تصمیم گیری

شامل مباحث

** فصل دوم: تصمیم گیری

تعداد سوالات

12

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 240 تومان