1395/7/16

آزمون تستی فصل دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان | تصمیم گیری

مطالعات اجتماعی ششم دبستان مهر
شامل مباحث: فصل 2: تصمیم گیری
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 مهر 95
  

تصمیم گیری یعنی: