1397/12/1

آزمون روز اول فروردین: تست عیدانه دوره کتاب فارسی هفتم | درس 1 تا 13

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
درس 1: زنگ آفرینش
درس 2: چشمۀ معرفت
فصل 2: شکفتن
درس 3: نسل آینده ساز
درس 4: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن
فصل 3: سَبکِ زندگی
درس 6: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟
درس 7: علم زندگانی
درس 8: زندگی همین لحظه‌هاست
فصل 4: نام‌ها و یادها
درس 9: نصیحت امام (ره)، شوق خواندن
درس 10: کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب
درس 11: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت
فصل 5: اسلام و انقلاب اسلامی
درس 12: خدمات متقابل اسلام و ایران
درس 13: اُسوۀ نیکو
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مفهوم بیت «از خدا جوییم توفیق ادب /  بی ادب محروم ماند از لطف رب» با کدام گزینه تناسب بیشتری دارد؟