{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1401/11/13

تست قلمرو فکری و ادبی فصل هفتم (درس های 14 و 16) فارسی دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فارسی (3) فروردین
شامل مباحث:
فصل 7: ادبیات داستانی
درس 14: سی مرغ و سیمرغ
درس 16: کباب غاز
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست قلمرو فکری و ادبی فصل هفتم (درس های 14 و 16) فارسی دوازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 13 بهمن 1401
  

@@معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید:@@

هر که داند گفت با خورشید راز / کی تواند ماند از یک ذرّه باز