1396/5/28

آزمون تستی درس 17 فارسی پنجم دبستان | کار و تلاش و نیایش

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 17: کار و تلاش
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هر یک از بیت‌های زیر از یک کتاب انتخاب شده است. کتاب مربوط به کدام بیت در داخل کمانک درست مشخص شده است؟