1396/5/28

آزمون تستی درس 17 فارسی پنجم دبستان | کار و تلاش و نیایش

فارسی و نگارش پنجم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 17: کار و تلاش
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 28 مرداد 96
  

معنی چند واژه نادرست است؟

(نذر: دادن مال يا چيزی در راه رضای خدا) - (کامکار: پیروز) - (خصلت: عادت) - (ضمیر: ظاهر) - (گران : سنگين و بزرگ) - (خونابه: آب گل آلود) - (دراستاد: پافشاری كرد)