سوالات درس زبان عربی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور داخل کشور 1398

زبان عربی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/8
  

The coach has placed the ............... firmly on youth by including three teenagers in the team.