1398/11/16

سوالات آزمون تستی فصل دوم مطالعات اجتماعی نهم | سنگ کره، آب کره، هوا کره (درس 3 و 4)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث:
درس 3: چهره زمین
درس 4: آب فراوان، هوای پاک
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 بهمن 98
  

اگر دمای هوا در سطح زمين 24+ درجه باشد در ارتفاع 5000 متری دما چند درجه خواهد بود؟