1398/11/16

سوالات آزمون تستی فصل دوم مطالعات اجتماعی نهم | سنگ کره، آب کره، هوا کره (درس 3 و 4)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 3: چهره زمین
درس 4: آب فراوان، هوای پاک
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بخش خارجی كره زمين كه حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشكيل شده ..................... ناميده می‌شود.