1397/9/30

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی ریاضیات گسسته دوازدهم |‌ فصل 1: آشنایی با نظریه اعداد

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: آشنایی با نظریه اعداد
درس 1: استدلال ریاضی
درس 2: بخش‌پذیری در اعداد صحیح
درس 3: هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عدد کلیت حکم «هر عدد طبیعی را می‌توان به صورت مجموع چند عدد متوالی نوشت» را نقض می‌کند؟