1398/10/6

سوالات آزمون آنلاین تستی روانشناسی یازدهم انسانی | درس 7: انگیزه و نگرش

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی فروردین
شامل مباحث: درس 7: انگیزه و نگرش
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«موتور محركۀ انسان» و «مجموعۀ عوامل فرازيستی كه باعث به حركت درآوردن رفتار می‌شود» به‌ترتيب چه نام دارند؟