1397/6/27

سوالات تستی دوره کامل کتاب شیمی (1) پایه دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی |‌ فصل 1 تا 3 (نمونه 2)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث:
فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی
فصل 2: ردِّپای گازها در زندگی
فصل 3: آب، آهنگ زندگی
  تعداد سوالات: 60
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 شهریور 97
  

با توجه به شکل زیر، جرم اتمی میانگین ایزوتوپ‌های کربن چند amu است؟