1398/7/15

آزمون تستی درس 1 آمادگی دفاعی نهم دبیرستان آزمایش خمیر | امنیت

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: درس 1: امنیت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 به خطرات و عواملی که امنیت کشور را از بین می‌برند ...................... می‌گویند.