1396/11/28

آزمون المپیاد ادبی پایه نهم شهرستان چابهار | 26 بهمن ماه 96

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: زیبایی آفرینش
فصل 2: شکفتن
فصل 3: سبک زندگی
فصل 4: نام‌ها و یادها
درس 9: راز موفقیت
درس 10: آرشی دیگر
درس 11: زنِ پارسا
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت « تیرهای وحشی و سرکش *** موشک و خمپاره و ترکش » کدام آرایه وجود ندارد؟